Та бүхэнд нэгэн сонирхолтой мэдээллийг хүргэж буйдаа баяртай байна.

Intel болон Nokia компаниас хамтран хөгжүүлж байгаа нээлттэй эх болох MeeGo 1.0 хувилбар 05 сарын 26-ны өдөр эцэслэн гарлаа.

Сурталчилгаа